Krematorijs dzīvniekim «Bio-bēres» — rekvizīti:

SIA AKAI
Reg.nr. 41503064466
Bio-Bēres Lolojumdzīvniekiem
Vēži-1, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442
PrivatBank, kods PRTTLV22
IBAN: LV60PRTT0260020582400

Uzņēmums ir atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā lolojumdzīvnieku līķu kremācijāi (sadedziņāšanai).

Uzņēmums ir atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai/transportēšanai.

Parastie cilvēki var viegli sadraudzēties ar dzīvniekiem, sarežģīti cilvēki var sadraudzēties tikai ar dzīvniekiem.

Fengs Džitsai, “Dvēseles lidojums”